خدمات دستگاه‌هاي POS

از دستگاههای مورد استفاده جهت ارائه خدمات ویژه کارت ها، POS میباشد که از جمله خدمات تعریف شده این دستگاه به موارد ذیل می توان اشاره ای داشت:

  • اعلام موجودی
  • درخواست صورتحساب
  • صورتحساب کوتاه
  • تغيير رمز
  • چاپ رسيد برای هريک از عمليات فوق بر روی صفحه نمايش يا چاپی
  • انتقال وجه از مرکز بر روی Chip بنا به در خواست مشتری


×