معرفی انواع سپرده ها

جهت اطلاع از تغییرات نرخ سود به شعبه های بانک پاسارگاد مراجعه کنید.

 

 

انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:

 

جدول نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

 

نوع سپرده نرخ سود (پرداخت ماهانه)
کوتاه مدت %10
سه ماهه %14
شش ماهه %16
 نه ماهه %18
یک ساله %20
 

 

×