معرفی انواع سپرده ها

جهت اطلاع از تغییرات نرخ سود به شعبه های بانک پاسارگاد مراجعه کنید.

 

 

 

انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:

 

جدول نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

 

نوع سپرده نرخ سود (پرداخت ماهانه)
کوتاه مدت %10
سه ماهه %14
شش ماهه %18
 نه ماهه %20
یک ساله %22
دو، سه، چهار و پنج ساله %22 (تا یکسال)
 

 

×