بانکداری اینترنتی

currency_forex_sidebar_last_price_of_stock_alt

Currencies خرید فروش
دلار امریکا00
یورو00
پوند انگلیس00
فرانک سوییس00
درهم امارات متحده عربی00
یکصد ین ژاپن00
currency_forex_sidebar_last_price_of_stock_label :1,579 ریال

مبدل ارز

مبدل ارز
مبلغ مورد نظر برای تبدیل :  
ارز مبداء   ارز مقصد
دلار آمریکا دلار آمریکا
یورو یورو
پوند انگلیس پوند انگلیس
فرانک سویس فرانک سویس
درهم امارات متحده عربی درهم امارات متحده عربی
یکصد ین ژاپن یکصد ین ژاپن
ریال ریال
مبلغ تبدیل شده
نرخ خرید ارز مبدأ
نرخ فروش ارز مقصد

 نحوه محاسبه ( به جزء ریال)

درحالتیکه ارز مبدا و مقصد ریال نباشد،‌برای انجام تبدیل دو مرحله زیر انجام خواهد گرفت. 

  •  تبدیل مبلغ مبدا به ریال بر اساس نرخ خرید ارز مبدا بانک
  •  تبدیل مبلغ فوق به ارز مقصد بر اساس نرخ فروش ارز بانک


 نحوه محاسبه ( در حالت ریال)

درصورتیکه یکی از دو طرف تبدیل،‌ریال باشد، یکی از دو حالت زیر استفاده خواهد شد.

  • تبدیل مبلغ مبدا به ریال بر اساس نرخ خرید ارز مبدا بانک (در صورتیکه ارز مقصد ریال باشد) 
  •  تبدیل مبلغ مبدا از ریال به ارز مقصد بر اساس نرخ فروش ارز بانک (در صورتیکه ارز مبدا ریال باشد)