سپرده اندوخته فردا

مشتریان گرامی می توانند با استفاده از بانکداری مجازی از طریق اینترنت و یا سایت بانک و یا مراجعه حضوری نزد هر یک از شعبه های بانک اقدام به افتتاح حساب سپرده اندوخته فردا نمایند.

 

شرایط سپرده اندوخته فردا :

 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی با حداقل مبلغ  پانصد هزار ریال می توانند نسبت به افتتاح حساب سپرده اندوخته فردا نزد هر یک از شعبه های بانک اقدام نمایند.

 

مدت سپرده اندوخته فردا 5 سال یا معادل 60 ماه می باشد.

 

هر ماهه می توان مبلغی حداقل معادل یکصد هزار ریال به عنوان اقساط به صورت نقد و یا انتقال از حساب دیگر به حساب سپرده اندوخته فردا اضافه نمود.

 

مبلغ اولیه سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال افتتاح و تبدیل به یک بلوک سرمایه گذاری بلند مدت خواهد شد. سود این بلوک بر اساس مدت ماندگاری آن و با نرخ سود در سررسید متناظر محاسبه و در پایان پنج سال سپرده و یا هنگام بستن، به سپرده واریز می گردد.

 

اقساط ماهیانه سپرده اندوخته و مبالغ واریزی مازاد بر آن که از طریق "واریز نقدی در شعبه ها" و یا "انتقال وجه به سپرده از طریق اینترنت بانک" مقدور می باشد، یک بلوک سرمایه گذاری جدید را تشکیل داده و سود آن در سررسید محاسبه می گردد.

 

برداشت وجه از سپرده اندوخته فردا تنها به صورت "برداشت در شعبه ها" امکان پذیر است. در این حالت از آخرین بلوک های سرمایه گذاری تشکیل شده، مبالغ برداشت تا به وجه مورد درخواست مشتری برسد. با توجه به اینکه یک سری از بلوک ها یا این عمل شکسته می شوند، سود متناظر آن ها با احتساب نیم درصد جریمه محاسبه و به سپرده اندوخته واریز می گردد و با مبلغ واریزی یک بلوک سرماه گذاری جدید تشکیل می گردد.

 

سپرده مذکور با هدف ترغیب و تشویق آحاد مردم به خصوص جوانان به پس انداز طراحی گردیده و این امکان را برای آنان فراهم می آورد تا بعد از پنج سال اندوخته و دستمایه قابل توجهی را داشته باشند.

 

سپرده یاد شده برای کسانی که در حال حاضر اندوخته قابل توجهی ندارند ولی توان پس انداز ماهیانه  را دارند این امکان را فراهم می آورد تا از تجمیع مبالغ خرد بتوانند بعد از پنج سال نسبت به تامین مایحتاج ضروری مانند اثاثیه منزل ، جهیزیه و ازدواج اقدام نمایند.

 

 لازم به ذکر است نرخ سود کلیه سپرده های سرمایه گذاری ایجاد شده از محل اقساط ، سود ها و مبالغ واریزی مشتری بر اساس نرخ روز همان سپرده خواهد بود.

 

مزایایی که سپرده اندوخته فردا نسبت به سایر سپرده های بانک دارد را می توان به شرح زیر برشمرد:

 

  • در سپرده اندوخته فردا مدیریت وجوه مشتریان بدون نیاز به مراجعه آنان توسط بانک صورت می گیرد. در صورتیکه در سایر سپرده گذاری ها سود سپرده ها به صورت ماهانه پرداخت می گردد و مشتری برای سپرده گذاری جدید ناچار به مراجعه حضوری می باشد که این امر خود صرفه جویی در وقت مشتریان را در بردارد.

  • در پرداخت اقساط سپرده اندوخته فردا نیازی به حضور مشتری نخواهد بود و مبلغ قسط از حساب کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت است.

  • در سپرده اندوخته فردا امکان افتتاح سپرده مدت دار برای مبالغی که در حالت عادی امکان افتتاح آنها وجود ندارد فراهم گردیده است و مشتری قادر خواهد بود به هر میزان مبلغ قسط را افزایش دهد و به حساب سپرده اندوخته فردا واریز نماید.

 

×