ساعت کار واحدهای بانک

 

ساعت کار شعبه ها و واحدهای ستادی بانک پاسارگاد در شش ماهه دوم سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

نام شعبه شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
شعبه های مستقر در استان های تهران و البرز 8:00 الی 16:00 8:00 الی 13:00
شعبه های مستقر در سایر استانها

صبح 7:30 الی 13:30

عصر 16:00 الی 18:00

7:30 الی 13:00
شعبه قشم

صبح 7:30 الی 13:30

عصر 16:00 الی 18:00

7:30 الی 12:30
واحدهای ستادی

7:30 الی 15:30

7:30 الی 12:30

 

×